Subvencions Rehabilitació

Ajuts europeus per la millora de l’eficiència energètica dels habitatges

(Next Generation)

Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica.

Són un instrument per a impulsar la rehabilitació energètica dels habitatges, però també poden finançar la rehabilitació tradicional, com l’accessibilitat, o la conservació dels edificis (sempre i quan s'assoleixin els requisits d'obres de millora energètica).


Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació d'edificis (plurifamiliars o unifamiliars)
  

  • Ajuts destinats a millorar l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial, plurifamiliar o unifamiliar, inclosos llurs habitatges. S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energèticaacreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica.

  • Es tramiten a través de les Oficines tècniques de rehabilitació (OTR).

     Termini: del 23 de maig de 2022 fins al 31 de desembre o fins exhauriment dels fons  


 

Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges
   

  • Subvencions destinades a actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

  • L’inici de les actuacions subvencionables ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020.

    Termini: del 7 de juny de 2022 fins al 31 de desembre o fins exhauriment dels fons


 

- Programa 5: Ajuts a la l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

  • Subvenció destinada per a la implantació i generalització del Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral amb el propòsit d’activar la demanada de rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

     Termini: del 20 de juny i fins el 31 de desembre de 2022 o fins exhauriment dels fons


 

      
Enllaços d'interès:

Tramitació
Resolució convocatòria DSO/825/2022