Oficina d'habitatge

Què és?

L’Oficina Local d’Habitatge és un servei públic gratuït que ofereix informació, assessorament, tramitació i gestió de tasques en matèria d’habitatge i facilita al ciutadà l’obtenció de la informació necessària en cada moment.

L’Oficina d’Habitatge té com a objectiu facilitar a la ciutadania l’accés a l’habitatge.

 

Què oferim?  

·         Informació i tramitació dels programes i línies d’ajuts relacionades amb l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i del Pla per al dret a l’habitatge.

·       Assessorament i l’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial (HPO).

·              Atenció ciutadana en l’assessorament en el deute hipotecari.

·              Gestió i tramitació de cèdules d’habitabilitat.

·              Borsa de mediació de lloguer social.

 

A qui ens adrecem?

Tots els serveis s’adrecen a la ciutadania de l’Alt camp: propietaris, llogaters, etc.

 

 

 

 

Col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 

Conseller de l’àrea:

Enric Garcia Carmona

Tècnica de l’àrea:

Rosa M Lindo

Horari

Dilluns a divendres,

de 8,30h a 14.30h

Contacte

977 60 85 60

oficinahabitatge@altcamp.cat

 

 

 

 

 

 

 

Enllaços de l'oficina d'habitatge

.
Ajuts als pagaments de lloguer 
 Prestacions d'especial urgència 
 Subvencions per al pagament de lloguer 2021  
Borsa d'habitatge 
Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació 
Registre de sol·licitants d'HPO 
Servei d'assessorament en matèria de préstecs hipotecaris (OFIDEUTE) 
Subvencions rehabilitació