Oficina d'habitatge

Què és?

L’Oficina Local d’Habitatge és un servei públic gratuït que ofereix informació, assessorament, tramitació i gestió de tasques en matèria d’habitatge i facilita al ciutadà l’obtenció de la informació necessària en cada moment.

L’Oficina d’Habitatge té com a objectiu facilitar a la ciutadania l’accés a l’habitatge.

 

Què oferim?  

·         Informació i tramitació dels programes i línies d’ajuts relacionades amb l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i del Pla per al dret a l’habitatge.

·       Assessorament i l’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial (HPO).

·              Atenció ciutadana en l’assessorament en el deute hipotecari.

·              Gestió i tramitació de cèdules d’habitabilitat.

·              Borsa de mediació de lloguer social.

 

A qui ens adrecem?

Tots els serveis s’adrecen a la ciutadania de l’Alt camp: propietaris, llogaters, etc.

 

 

 

 

Col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 

Conseller de l’àrea:

Martí Barberà Montserrat

Tècnica de l’àrea:

Rosa M Lindo

Horari

Dilluns a divendres,

de 8.30h a 14.30h

Contacte

977 60 85 60

oficinahabitatge@altcamp.cat

 

 

 

 

 

 

 

 .