Benestar i Familia

L'Àrea de Benestar Social, del Consell Comarcal de l'Alt Camp, té com a gran objectiu impulsar les polítiques social establertes per la nova Llei de Serveis Socials a tota la comarca, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones que hi resideixen, fent incís als grups de població més vulnerables.
 
La nostra organització està basada en l'optimització dels recursos existents, la interdependència i la coordinació, la descentralització, l'especialització tècnica i la flexibilitat, un model de gestió generador d'efectes multiplicadors i que garanteix la corresponsabilització de tots: administració comarcal i local, professionals i ciutadania, tots com a actors actius i decisius en la resolució i en la previsió de les problemàtiques socials.
 

L'estructura de l'àrea aglutina els diferents serveis i actuacions dirigides a les persones a les quals ens adrecem. Aquests són els següents:

 • L'Àrea bàsica de Serveis Socials a L'Alt Camp.
 • El Servei d'Informació i Atenció a les Dones.
 • El Servei d'Acollida a les persones nouvingudes.
 • El Servei d'Ajuda a Domicili i teleassistència domiciliària.
 • El Servei de Transport Adaptat.
 • El Servei d'intervenció socioeducativa per a infants i joves.
 • Els programes de Suport a les Famílies.
 • Els programes de Gestió de la Dependència.
 • Els Consells de Participació.
 • La Cooperació al Desenvolupament.
 • El suport al teixit associatiu i la promoció de l'associacionisme.
 • Servei d'Atenció a la Infància i Adolescència Alt Camp/Conca de Barberà.
 • Consell Consultiu Comarcal de la gent gran de l'Alt Camp.

Conseller de l’àrea Serveis Socials:

Josep Ruiz Marín

 

Cordinadora de l’àrea:

Eugènia López Prats

 

Horari
De dilluns a divendres,

de 08:30 a 14:30.

Dimecres,

de 16.30h a 19.00h.
(16 de setembre-31 de maig)

 

Contacte

977 60 85 60

benestarsocial@altcamp.cat

 

 

Més informació:

 

 

Amb la col·laboració
de la Diputació de Tarragona.