Benestar i Familia

L'Àrea de Benestar Social, del Consell Comarcal de l'Alt Camp, té com a gran objectiu impulsar les polítiques socials establertes d'acord amb els mandats normatius actuals als municipis de la comarca, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones que hi resideixen, fent incís als grups de població més vulnerables.
 
La nostra organització està basada en l'optimització dels recursos existents, la interdependència i la coordinació, la descentralització, l'especialització tècnica i la flexibilitat, un model de gestió generador d'efectes multiplicadors i que garanteix la corresponsabilització de tots: administració comarcal i local, professionals i ciutadania, tots com a actors actius i decisius en la resolució de les problemàtiques socials i en benefici de la qualitat de vida.
 

L'àrea inclou diferents serveis i programes:

 • L'Àrea bàsica de Serveis Socials a L'Alt Camp.
 • El Servei d'Informació i Atenció a les Dones.
 • El Servei d'Acollida a les persones nouvingudes.
 • El Servei d'Ajuda a Domicili i teleassistència domiciliària.
 • El Servei de Transport Adaptat.
 • El Servei d'intervenció socioeducativa per a infants i joves i les seves famílies.
 • Els programes de Suport a les Famílies.
 • Els programes de Gestió de la Dependència.
 • Els espais de participació de dones, d'Igualtat i d'atenció a les situacions de violències masclistes.
 • La taula per a l'Alimentació.
 • El suport al teixit associatiu i la promoció de l'associacionisme.
 • El servei d'Atenció a la Infància i Adolescència Alt Camp / Conca de Barberà.
 • El banc de productes tècnics de suport.
 • El Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran de l'Alt Camp.
 • El Servei d'Atenció Integral Alt Camp (SAI - LGTBI).
 • La Comissió d'Igualtat.
 •  
 •  

Conseller de l’àrea Serveis Socials:

Martí Barberà Montserrat

 

Cordinadors de l’àrea:

Teresa Pujol i Ricard Domingo

 

Horari
De dilluns a divendres,

de 08:30 a 14:30.

Dimecres,

de 16.30h a 19.00h.
(16 de setembre-31 de maig)

 

Contacte

977 60 85 60

benestarsocial@altcamp.cat

 

 

Més informació:

 

 

Amb la col·laboració
de la Diputació de Tarragona.