Publicacions

Si esteu interessats a adquirir-ne alguna, podeu sol·licitar-la a l’adreça següent:

Llibreria Arc de Berà
C/ Roig, s/n
43201 REUS
arcreus@arcdebera.com
 
Publicacions editades pel Consell Comarcal de l’Alt Camp

    La postguerra a Valls (1939-1940): Avaluació històrica dels primers temps
    Joan Ventura i Solé
    Premi d’investigació, 1992 (accèssit)

 

    Aproximació a les famílies nobles d’Alcover a l’Edat Moderna
    Salvador-J. Rovira i Gómez
    Manel Güell i Junkert
    Premi d’investigació, 1992 (accèssit)

 

    La vila d’Alcover durant el regnat d’Isabel II (1833-1868)
    M. Dolors Grau i Monné
    Beca d’investigació, 1992

 

    Les esquadres de Catalunya a finals del segle XVIII: de la prosperitat a la decadència
    Anna Borruel Llovera
    Premi d’investigació, 1993

 

    El Rourell des de la Restauració borbònica a la Segona República (1875-1931): Una aproximació històrica
    Anna Isabel Serra Masdeu
    Beca d’investigació, 1994

 

    L’Alt Camp a la prehistòria: Els caçadors recol•lectors de Picamoixons en la cruïlla d’un canvi econòmic (2)
    Josep M. Vergès Bosch
    Beca d’investigació, 1995

 

    Població, societat i economia a la vila de Cabra del Camp al segle XVIII
    Jaume Teixidó i Montalà
    Beca d’investigació, 1995

 

    La vila de Figuerola del Camp de 1898 a 1936 (2)
    Eva Marrugat Mas
    Beca d’investigació, 1996

 

    El monestir de Santes Creus: Des del primer abadiat quadriennal a la guerra dels Segadors (1619-1641)
    Elisabeth Baldor Abril
    Beca d’investigació, 1997

 

    La fàbrica de la nova església parroquial de Sant Joan Baptista de Valls: Construcció i estudi arquitectònic
    Maria Garcia i Figueras
    Beca d’investigació, 1998

 

    El Milà (1868-1923): Població, societat i economia d’un municipi de l’Alt Camp
    Carles Bertran Álvarez
    Beca d’investigació, 1999

 

    Alió: De la Revolució de Setembre a la pèrdua de les colònies espanyoles d’ultramar (1868-1898)
    Francesc Murillo Galimany
    Beca d’investigació, 2000

 
Per a més informació:
Arxiu Històric Comarcal
Passeig dels Caputxins, 18, 43800 Valls
Telèfon: 977 606 654
ahcomarcalvalls@telefonica.net
acaltcamp.cultura@gencat.cat