Gestió documental i arxiu

 

Què és?

És l’àrea que té com a objectiu racionalitzar i unificar el tractament de la documentació administrativa per tal d’assolir una gestió més eficaç i rendible,  contribuir a un millor funcionament de l’Administració local i donar compliment a la normativa vigent en matèria d’arxius i gestió documental.

 

A qui va adreçat el servei?

-Ajuntaments de la comarca

-Àrees del Consell Comarcal de l’Alt Camp

 

Serveis bàsics

1. Diagnosi prèvia sobre l’organització, conservació i instal·lació de la documentació i de l’estructura organitzativa.

2. Definició de les eines de gestió del sistema i del calendari d’execució.

3. Establiment de criteris i normatives sobre producció, gestió i transferència de la documentació, sobre tria i eliminació de documents, i sobre qualsevol altre aspecte del tractament de la documentació en fase activa o semiactiva.

4. Establiment de directrius sobre les condicions idònies dels locals de dipòsit, el mobiliari, les instal·lacions i la correcta ubicació de la documentació per tal de garantir-ne l’accessibilitat i la seguretat.

5. Formació del personal.

6. Compres conjuntes de material.

7. Tramitació de l’ingrés de documentació a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp.

 

Serveis opcionals

1. Protocol d’accés a la documentació.

2. Assessorament en matèria de protecció de dades.

3. Protocol per a la protecció o conservació de documents essencials.

4. Optimització dels procediments administratius.

5. Assessorament a associacions i entitats dels municipis que vulguin organitzar la seva documentació.

6. Assessorament en activitats i iniciatives municipals.

Com es fotmalitza el servei ?

El servei es vehicula mitjançant la signatura d’un conveni i les actuacions es coordinen amb la direcció de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp (Generalitat de Catalunya) i les secretaries dels Ajuntaments.

 

Conseller de l’àrea:

Pere Aguadé López

Tècnics de l’àrea:

Elisabeth Baldor Abril


Horari:
De dilluns a divendres, de 8.30ha 14.30h.

Contacte:
977 60 85 60
ebaldor@altcamp.cat

 

Més informació