Ensenyament i Cultura

 

ENSENYAMENT

 


El servei d’Ensenyament  té com a objectiu prioritari oferir els recursos necessaris perquè  l’alumnat  de l’Alt Camp pugui assistir als centres educatius amb igualtat d’oportunitats, posant al seu abast els serveis escolars de transport i menjador i les beques de menjador.

  • Gestió del servei de transport escolar en la modalitat de servei discrecional consolidat amb reiteració d'itinerari.

El servei consisteix a transportar diàriament l’alumnat autoritzat a fer ús del servei, des de les parades fixades fins al centre escolar assignat i el retorn als seus domicilis un cop acabada la jornada escolar. 
La gestió comprèn la planificació, l’organització de les rutes, la contractació de les empreses del sector necessàries per garantir la realització d’aquest servei i el seguiment de les condicions de prestació per tal d’adaptar el transport a les necessitats reals i assegurar l’escolarització diària de l’alumnat usuari del servei.

  • Gestió  del servei integral de menjador escolar destinat a l’alumnat de diferents centres públics d’educació infantil i primària de la comarca de l’Alt Camp amb  l’objectiu  de cobrir les necessitats nutritives de l’alumnat i l’adquisició d’hàbits socials, alimentaris, d’higiene i salut en el marc de la convivència ordinària dels centres educatius.

 

  • Gestió dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques amb l’objectiu de contribuir al pagament de les despeses derivades de l’escolarització d’infants i joves de famílies amb dificultats socioeconòmiques per tal de garantir un correcte procés d’escolarització, aconseguint una plena integració dels infants dins el sistema socioeducatiu sota el principi d’igualtat d’oportunitats millorant la conciliació familiar i la cohesió social.

Conseller de l’àrea d'Ensenyament:

Pere Aguadé López

 

Tècnic de l’àrea:

Sílvia Orpinell Sugrañes

 

Horari
De dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00.

Cal demanar cita prèvia.

 

Contacte

977 60 85 60

 

sorpinell@altcamp.cat

 

CULTURA

 


Aquesta àrea té com a objectiu fomentar la cultura, donant suport a les activitats culturals que promoguin les institucions públiques, privades i els mateixos particulars i que contribueixin al desenvolupament cultural, educatiu i social de les persones de la comarca de l’Alt Camp.

 

Conseller de l’àrea

de Cultura:

Pere Aguadé López

 

Tècnic de l’àrea:

Sílvia Orpinell Sugrañes

Horari
De dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00.

Cal demanar cita prèvia.

Contacte

977 60 85 60

 

sorpinell@altcamp.cat

 

Amb la col·laboració
de la Diputació de Tarragona.

 
  

 


BASES REGULADORES DE LA DISSETENA BECA D'INVESTIGACIÓ L’ALT CAMP 2013