Subvencions Diputació deTarragona

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2023

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 18 d’abril de 2023, va concedir al Consell Comarcal de l’Alt Camp les subvencions corresponents a l'anualitat 2023, en el marc del Conveni per a la Coordinació, Cooperació i Col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals.

Pel que fa al Programa d’assistències i serveis, l’import concedit per la Diputació de Tarragona és de 369.055,05 euros que representa un 54,37% del pressupost de les actuacions que assoleix un cost total de 678.755,05 euros. Les assistències i serveis als municipis de la comarca s’han prestat en diferents àmbits com: turisme, arxiu, medi ambient, urbanisme, informàtica, joventut i benestar social.

Pel que fa al Programa d’inversions supramunicipals, les actuacions subvencionades són:

  • Adquisició d’equipament informàtic amb un import atorgat de 20.000 euros que assoleix el 100% de del pressupost de la inversió.

  • Adquisició de vehicles amb un import atorgat de 32.722,00 euros que assoleix el 100% de del pressupost de la inversió.

- Subvenció als Consells Comarcals de la demarcació per als arxius històrics comarcals : 2.800,00€ 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2022

- Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp 2022:  421.777,05 €

- Inversió associada a la compra d'equipaments informàtics: 32.722,00€

- Inversió associada a la compra d'un vehicle : 20.000,00€ 

- Subvenció als Consells Comarcals de la demarcació per als arxius històrics comarcals : 2.800,00€ 

- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals de la demarcació de Tarragona, per garantir el desplegament de l'administració digital als municipis.: 37.950,00€

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2021

- Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp 2021:  421.777,05 €

 

- Inversions associades al Conveni DIPTA 2021:

- Inversió associada a la compra d'equipaments informàtics: 22.722,00€ (plurianual 2020/21)
- Inversió associada a la compra d'un vehicle de transport adaptat: 30.000,00€  (plurianual 2020/21)

 

Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

- Conveni de col·laboració entre la diputació de tarragona i el Consell Comarcal de l’Alt Camp, per a la implementació de l'administració digital als municipis.: 38.900,00 €

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2020

Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

- Conveni de col·laboració entre la diputació de tarragona i el Consell Comarcal de l’Alt Camp, per a la implementació de la plataforma de serves digitals actio als municipis.: 28.500,00 €

 

- Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp:  421.777,05 €

 

- Inversions associades al Conveni DIPTA 2020:

- Inversió associada a la compra i renovació de contenidors: 10.000,00€
- Inversió associada a la compra d'equipaments informàtics: 32.100,00€ (plurianual 2020/21)
- Inversió associada a la compra d'un vehicle de transport adaptat: 12.722,00€  (plurianual 2020/21)

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2019

Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

- Conveni de col·laboració entre la diputació de tarragona i el Consell Comarcal de l’Alt Camp, per a la implementació de la plataforma de serves digitals actio als municipis.: 43.700,00 €

 

- Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp:  439.351,00 €

- Inversions associades al Conveni DIPTA 2019:

- Inversió associada la millora de la senyalització de camins: 20.820,00€
- Inversió associada a la compra d'equipaments informàtics: 5.000,00€ 
- Inversió associada a la renovació del parc mòbil del servei de recollida:  48.437,50€
- Inversió associada a la renovació del parc mòbil del serveis mediambientals i tècnics: 13.612,50€

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2018

- Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp:  439.351,00 €

- Inversions associades al Conveni DIPTA 2018:

- Inversió associada a la renovació al parc de contenidors: 34.813,11€
- Inversió associada a la compra de moto-serres i desbrossadores: 4.936,89€
- Inversió associada a la millora d'infraestructures i equipaments informàtics: 14.120,00€
- Inversió associada a la compra d'equipaments informàtics: 5.000,00€
- Inversió associada a la millora de camins municipals: 29.000,00€


SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2017

- Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp: 439.351,00 €

- Subvenció Arxiu: 2.800,00 €

 


SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2016

- Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp: 439.351,00 €

- Subvenció Arxiu: 2.800,00 €

 


SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2015

- Subvenció per al finançament dels interessos dels préstecs: 21,24 €

- Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp: 439.351,00 €

- Subvenció Arxiu: 2.800,00 €

- Mobilitat curs 14/15: 39.700,00 €

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2014

- Subvenció per al finançament dels interessos dels préstecs: 59,98 €

- Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp: 449.196,00 €

- Subvenció Arxiu: 2.800,00 €

- Mobilitat curs 13/14: 25.000,00 €

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2013

- Subvenció per al finançament dels interessos dels préstecs: 108,90 €

- Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp: 439.351,00 €

- Subvenció Arxiu: 3.500,00 €

- Mobilitat curs 12/13: 33.500,00 €