Subvencions Diputació deTarragona

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2022

- Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp 2022:  421.777,05 €

- Inversió associada a la compra d'equipaments informàtics: 32.722,00€

- Inversió associada a la compra d'un vehicle : 20.000,00€ 

- Subvenció als Consells Comarcals de la demarcació per als arxius històrics comarcals : 2.800,00€ 

- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals de la demarcació de Tarragona, per garantir el desplegament de l'administració digital als municipis.: 37.950,00€

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2021

- Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp 2021:  421.777,05 €

 

- Inversions associades al Conveni DIPTA 2021:

- Inversió associada a la compra d'equipaments informàtics: 22.722,00€ (plurianual 2020/21)
- Inversió associada a la compra d'un vehicle de transport adaptat: 30.000,00€  (plurianual 2020/21)

 

Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

- Conveni de col·laboració entre la diputació de tarragona i el Consell Comarcal de l’Alt Camp, per a la implementació de l'administració digital als municipis.: 38.900,00 €

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2020

Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

- Conveni de col·laboració entre la diputació de tarragona i el Consell Comarcal de l’Alt Camp, per a la implementació de la plataforma de serves digitals actio als municipis.: 28.500,00 €

 

- Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp:  421.777,05 €

 

- Inversions associades al Conveni DIPTA 2020:

- Inversió associada a la compra i renovació de contenidors: 10.000,00€
- Inversió associada a la compra d'equipaments informàtics: 32.100,00€ (plurianual 2020/21)
- Inversió associada a la compra d'un vehicle de transport adaptat: 12.722,00€  (plurianual 2020/21)

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2019

Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

- Conveni de col·laboració entre la diputació de tarragona i el Consell Comarcal de l’Alt Camp, per a la implementació de la plataforma de serves digitals actio als municipis.: 43.700,00 €

 

- Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp:  439.351,00 €

- Inversions associades al Conveni DIPTA 2019:

- Inversió associada la millora de la senyalització de camins: 20.820,00€
- Inversió associada a la compra d'equipaments informàtics: 5.000,00€ 
- Inversió associada a la renovació del parc mòbil del servei de recollida:  48.437,50€
- Inversió associada a la renovació del parc mòbil del serveis mediambientals i tècnics: 13.612,50€

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2018

- Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp:  439.351,00 €

- Inversions associades al Conveni DIPTA 2018:

- Inversió associada a la renovació al parc de contenidors: 34.813,11€
- Inversió associada a la compra de moto-serres i desbrossadores: 4.936,89€
- Inversió associada a la millora d'infraestructures i equipaments informàtics: 14.120,00€
- Inversió associada a la compra d'equipaments informàtics: 5.000,00€
- Inversió associada a la millora de camins municipals: 29.000,00€


SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2017

- Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp: 439.351,00 €

- Subvenció Arxiu: 2.800,00 €

 


SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2016

- Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp: 439.351,00 €

- Subvenció Arxiu: 2.800,00 €

 


SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2015

- Subvenció per al finançament dels interessos dels préstecs: 21,24 €

- Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp: 439.351,00 €

- Subvenció Arxiu: 2.800,00 €

- Mobilitat curs 14/15: 39.700,00 €

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2014

- Subvenció per al finançament dels interessos dels préstecs: 59,98 €

- Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp: 449.196,00 €

- Subvenció Arxiu: 2.800,00 €

- Mobilitat curs 13/14: 25.000,00 €

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2013

- Subvenció per al finançament dels interessos dels préstecs: 108,90 €

- Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp: 439.351,00 €

- Subvenció Arxiu: 3.500,00 €

- Mobilitat curs 12/13: 33.500,00 €