Ocupació i Empresa

 

Des del Consell Comarcal de l’Alt Camp es treballa per millorar l’ocupabilitat de les persones a la nostra comarca i promoure l’articulació territorial de les polítiques de promoció econòmica.
Participem en diversos programes de foment de l’ocupació promoguts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 

Programa Treball i Formació


Aquest programa es concreta en accions ocupacionals destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i de formació; i, si s’escau, accions de coordinació i suport.

El programa Treball i Formació que desenvolupem al Consell Comarcal de l’Alt Camp té, per la convocatòria 2022 i l'avançada 2023, les següents línies i accions:

  • DONA: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Contractacions de durada de 12 mesos.
  • PANP: contractacions de 12 mesos a jornada completa. Per a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts.
  • PRGC: contractacions de 12 mesos a jornada completa. Per a persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
  • MG52: contractacions de 12 mesos a jornada completa. Per a persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

El SOC subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins l’horari laboral, les accions d'acompanyament i coordinació i suport tècnic (personal propi o de nova contractació).

El programa Treball i Formació està impulsat per la Generalitat de Catalunya i finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu.

 

Programa Treball i Formació línia DONA (SOC-TRFO EELL DONA)


L'objectiu d'aquest programa és facilitar a les dones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat i les seves competències professionals. Això es fa mitjançant la subscripció d'un contracte laboral i desenvolupant unes tasques professionals i de formació. 

La convocatòria 2022 manté el col·lectiu de dona, amb més risc d'exclusió social, i permet disposar d'una política activa adreçada a aquella part de la nostra societat que requereix més suport, facilitant-les-hi urgentment una feina i un contracte de treball, i contribuint a la millora de la seva ocupabilitat.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

 

Programa Referent d’Ocupació Juvenil


El SOC promou aquest programa per tal de facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

A través del treball en xarxa i transversal dels diferents dispositius que treballen amb persones joves, s’ofereixen els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada jove mitjançant la constitució d’unes unitats especialitzades en el territori.
El SOC subvenciona les unitats especialitzades d’ocupació juvenil, durant un període de 12 mesos a temps complet.

El programa Referent d’Ocupació Juvenil està impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

 

 

Pla de Reactivació Socioeconòmica Covid-19

 

El resultat del treball realitzat pels tècnics de l'Àrea d'Ocupació i Empresa del Consell Comarcal de l'Alt Camp, l'empresa Notus-asr, l'IMDL Vallsgenera i diferents agents de la comarca, es plasma en el document final del "Pla de reactivació socioeconòmica de l'Alt Camp"

El Pla consta d'una visió estratègica, cinc línies de treball i dotze projectes que inclouen cinquanta-nou mesures per tal d'incentivar i reactivar els diferents sectors de la comarca afectats per la crisis satinària derivada de la Covid-19.

-> Per consultar el document "Pla de reactivació socioeconòmica de l'Alt Camp" podeu clicar aquí.

 

 

La presentació del Pla de Reactivació es va fer en línia el 27 de juliol de 2021 i hi van participar el president de l'entitat, Sr. Mateu Montserrat; el Conseller d'Ocupació i Empresa del Consell Comarcal de l'Alt Camp, Sr. Robert Figueras; la Regidora d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Valls, Sra. Rosa Rovira; la Subdirectora General de Polítiques Actives d'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, Sra. Susana Díaz; i l'investigador de l'empresa Notus-asr que ha elaborat el Pla, Sr. Joan Antoni Serra. Podeu llegir-ne la notícia clicant aquí.

 

El Consell Comarcal de l’Alt Camp va comptar l'any 2020-21 amb la contractació de tres persones tècniques que van treballar des de l’àmbit local i de manera concertada per identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir l’impacte socioeconòmic com a conseqüència de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la Covid-19 i per millorar la situació d’ocupabilitat de les persones, així com la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva i reactivar el comerç local i els serveis de proximitat.

Els ajuts que van permetre la implementació del programa estan regulats en el Capítol II del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19, i està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Trabajo y Economía Social i el Fons Social Europeu.

Conseller de l’àrea Consum:

Robert Figueras i Roca

 

Tècnica de l’àrea:

Núria París Fortuny

 

Horari:

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:30

(cal demanar cita prèvia).

 

Contacte

977 60 85 60    

 

ocupacio@altcamp.cat