Ocupació i Empresa

 

Des del Consell Comarcal de l’Alt Camp es treballa per millorar l’ocupabilitat de les persones a la nostra comarca i promoure l’articulació territorial de les polítiques de promoció econòmica.
Participem en diversos programes de foment de l’ocupació promoguts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 

Programa Treball i Formació


Aquest programa es concreta en accions ocupacionals destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i de formació; i, si s’escau, accions de coordinació i suport.

El programa Treball i Formació que desenvolupem al Consell Comarcal de l’Alt Camp té, per la convocatòria 2020, les següents línies i accions:

  • DONA: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Contractacions de durada de 12 mesos.
  • COOR: accions de coordinació i suport (personal propi o de nova contractació).
  • COVID: contractacions de 9 mesos a jornada completa i acció de formació. Per a persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020.
  • PANP-COVID: contractacions de 9 mesos a jornada completa i acció de formació. Per a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts.

El SOC subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins l’horari laboral i, si s’escau, les accions de coordinació i suport tècnic (personal propi o de nova contractació).

El programa Treball i Formació està impulsat per la Generalitat de Catalunya i finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu.

 

Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil

 

En el marc del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, el SOC incentiva la contractació en pràctiques de joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i afavorir, d’aquesta manera, la seva incorporació al món laboral de forma estable i duradora en el temps.

Aquest programa ofereix subvencionar contractes de treball en pràctiques durant un període de sis mesos a jornada completa, a ajuntaments de Catalunya, Consells Comarcals de Catalunya, i entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball.
D’aquesta manera, el programa facilita que joves majors de 16 i menors de 30 anys a l’atur puguin dur a terme un període de pràctiques laborals.

El programa Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil està impulsat per la Generalitat de Catalunya i finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

 

 

Programa Referent d’Ocupació Juvenil


El SOC promou aquest programa per tal de facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

A través del treball en xarxa i transversal dels diferents dispositius que treballen amb persones joves, s’ofereixen els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada jove mitjançant la constitució d’unes unitats especialitzades en el territori.
El SOC subvenciona les unitats especialitzades d’ocupació juvenil, durant un període de 12 mesos a temps complet.

El programa Referent d’Ocupació Juvenil està impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

 

 

Pla de Reactivació Socioeconòmica Covid-19


El Consell Comarcal de l’Alt Camp compta per aquest any amb la contractació de tres persones tècniques que treballen des de l’àmbit local i de manera concertada per identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir l’impacte socioeconòmic com a conseqüència de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la Covid-19 i per millorar la situació d’ocupabilitat de les persones, així com la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva i reactivar el comerç local i els serveis de proximitat.

Els ajuts que permeten la implementació del programa estan regulats en el Capítol II del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19, i està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Trabajo y Economía Social i el Fons Social Europeu.

Conseller de l’àrea Consum:

Robert Figueras i Roca

 

Tècnica de l’àrea:

Núria París Fortuny

 

Horari:

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:30

(cal demanar cita prèvia).

 

Contacte

977 60 85 60    

 

ocupacio@altcamp.cat