El Pla de Reactivació Socioeconòmica de l’Alt Camp inclou 12 projectes per revaloritzar els recursos de la comarca

27/07/2021 Actualitat

El Pla de Reactivació Socioeconòmica de l’Alt Camp inclou 12 projectes per revaloritzar els recursos de la comarca

El Consell Comarcal de l'Alt Camp ha acollit avui la presentació del Pla de Reactivació Socioeconòmica de la comarca, amb un format en línia. El pla pretén assentar les bases per a treballar la reactivació socioeconòmica, però també una millor planificació estratègica en l'àmbit del desenvolupament local i l'ocupació de l'Alt Camp i fer un treball col·laboratiu entre el màxim nombre d'agents.

El Pla, elaborat per l'empresa Notus-asr amb la col·laboració de diferents agents de la comarca, va donar les primeres passes durant el mes de gener, moment en què es van fer diverses entrevistes i es van iniciar els tallers amb diferents col·lectius. En les diferents sessions, les persones participants van poder fer aportacions i propostes que han servit per identificar les actuacions necessàries per contenir l'impacte de la Covid-19 a l'Alt Camp. També s'ha treballat estretament amb l'IMDL Vallsgenera per tal de reconèixer possibles accions a realitzar en diferents sectors, especialment en el de l'ocupabilitat de les persones.

Durant la realització dels tallers, un dels elements més repetits va ser el poc valor que es donava als recursos de què disposava la comarca i com es necessitava generar una economia més interna, més comarcal, que posés valor als recursos endògens i a l'aspecte social. A partir d'aquí va sorgir la visió central de l'estratègia de reactivació de l'economia que l'Alt Camp necessita, que entre tots fem territori, fem comarca. Aquesta visió central s'ha de materialitzar a través de dos elements clau: valoritzar el territori i treballar plegats.

El Pla de Reactivació Socioeconòmica de l'Alt Camp consta, a part de la visió estratègica, de cinc línies de treball i dotze projectes, que inclouen cinquanta-nou mesures per tal d'incentivar i reactivar els diferents sectors de la comarca. 

Les cinc línies de treball són:

 1. El manteniment de la indústria i la seva diversificació.
 2. El potenciament i desenvolupament del turisme sostenible.
 3. La generació d'ocupació, de qualitat i inclusiva.
 4. La reactivació del teixit empresarial, especialment els sectors més castigats.
 5. L'impuls a la col·laboració publicoprivada per dinamitzar la comarca.

Els dotze projectes, que inclouen les cinquanta-nou actuacions, seran:

 1. L'Alt Camp industrial.
 2. Projectes d'economia circular/simbiosi industrial.
 3. Indústria zero emissions.
 4. Programa de suport a les petites empreses i microempreses.
 5. Xarxa de proveïdors locals.
 6. Empreses en xarxa.
 7. Impuls del turisme sostenible a l'Alt Camp.
 8. Programa de suport a l'emprenedoria i empresaris/àries del sector agrari.
 9. L'Alt Camp, una comarca socialment responsable.
 10. Programa d'orientació professional específica per a joves.
 11. Programa de foment de l'ocupació dels col·lectius vulnerables.
 12. El fòrum territorial pel desenvolupament socioeconòmic de l'Alt Camp.

L'acte de presentació del Pla ha estat presidit per l'Il·lm. Sr. Mateu Montserrat, president del Consell Comarcal de l'Alt Camp; el Sr. Robert Figueras, Conseller d'Empresa i Ocupació del Consell Comarcal de l'Alt Camp; la Sra. Rosa Rovira, Regidora d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Valls; la Sra. Susana Díaz, Subdirectora General de Polítiques Actives d'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; i el Sr. Joan Antoni Serra, investigador de l'empresa Notus-asr.

El Pla de Reactivació Socioeconòmica de l'Alt Camp és un projecte subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu. Els ajuts estan regulats en el Capítol II del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19.