Territori i mobilitat

Què és?

És l’àrea que té com a objectiu tenir cura i informar de l’aplicació i desenvolupament del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona a la comarca de l’Alt Camp i vetllarper l’adequació dels planejaments urbanístics i de mobilitat de la comarca en l’elaboració de plans territorials supramunicipals. També desenvolupa el Pla de Camins de l’Alt Camp.

 

A qui va adreçat el servei?

-Ajuntaments de la comarca

-Població de la comarca

-Àrees del Consell Comarcal de l’Alt Camp

 

Serveis 

1. Avaluació i informació sobre l’aplicació i desenvolupament del Pla Territorial del Camp de Tarragona.

2. Catalogació i arxiu dels plans i projectes d’infraestructures que afectin l’Alt Camp.

3. Desenvolupament del Pla de Camins de l’Alt Camp.

4. Seguiment de la participació del Consell Comarcal de l’Alt Camp a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona.

 

 

Conseller de l’àrea:

Ordenació del  Territori:

Montserrat Feliu Roig

 

Mobilitat:

Rocío Martínez Cañete

 

Tècnic de l’àrea:

Josep Maria Boada Fusté

Horari
De dilluns a divendres,

de 8.30h a 14.30h.

Contacte

977 60 85 60

jmboada@altcamp.cat