Recollida de residus municipals

RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS

Els residus especials i voluminosos són aquells que a causa de la seva perillositat i/o volum s’han de recollir de forma separada i amb cura, per evitar possibles vessaments o reaccions que poden ser perjudicials per la salut i el medi ambient, i perquè puguin ser reciclats o reutilitzats per donar-los una segona vida. Aquests residus són envasos de pintures, envasos de productes químics, olis, tòners, aparells elèctrics i electrònics, ferralla, mobles vells, etc.

El Consell Comarcal de l’Alt Camp presta el servei de recollida de residus especials i voluminosos mitjançant les següents modalitats:

  • Caixa blanca (compartimentada): contenidor de gran volum on els veïns poden dipositar-hi residus especials i voluminosos durant els dies d’estada de la caixa al seu municipi segons el calendari establert.
  • Caixa blava: contenidor de gran volum on els veïns poden dipositar-hi residus voluminosos durant els dies d’estada de la caixa al seu municipi segons el calendari establert. A la caixa blava no s’hi poden dipositar residus especials.
  • Porta a porta: recollida periòdica de residus especials i voluminosos al portal dels veïns que s’hagin apuntat prèviament a l’Ajuntament
  • Deixalleria fixa de Vallmoll: tots els veïns dels municipis a qui el Consell Comarcal de l’Alt Camp presta el servei de recollida de residus especials i voluminosos poden dipositar els residus especials i voluminosos a la deixalleria de Vallmoll, els dissabtes al matí amb cita prèvia, que cal demanar al seu Ajuntament o al Consell Comarcal. A diferència de les altres modalitats, a la deixalleria fixa sí que s’accepten restes de poda i runes d’obra en petites quantitats.

A continuació, per cada municipi a qui el Consell Comarcal presta el servei es detallen les modalitats de recollida, els residus admesos, els dies de servei i altra informació d’interès.