L’Oficina d’Habitatge de l’Alt Camp tramita 552 cèdules d’habitabilitat de segona ocupació durant el 2023

13/03/2024

L’Oficina d’Habitatge de l’Alt Camp tramita 552 cèdules d’habitabilitat de segona ocupació durant el 2023

Amb aquest volum de gestió de l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Camp en matèria de cèdules d’habitabilitat es posa de manifest la seva eficàcia i compromís amb la seguretat dels habitatges de la comarca.

 

L’Oficina Local d’Habitatge i Borsa de Mediació per al Lloguer Social del Consell Comarcal de l’Alt Camp va tancar l’any 2023 amb una destacada tasca de suport i assistència a la ciutadania de la comarca, segons les dades recollides en la seva memòria d’activitats anual.

Amb una gestió responsable dels recursos i una atenció centrada en les necessitats de la població, l’Oficina ha jugat un paper clau en la provisió d’habitatges dignes i accessibles per a tota la comarca.

Dins de les actuacions realitzades durant l’any 2023 per l’Oficina Local d’Habitatge, d’acord amb el que es preveu en el Conveni de Borsa de Mediació per al Lloguer Social i OLH, cal destacar:

 

Rehabilitació d’edificis i habitatges

L’Oficina ha realitzat la tramitació de 15 expedients i inspeccions tècniques d’inici i de final d’obra. Aquestes dades inclouen les iniciatives destinades a majors de 65 anys, la convocatòria ordinària sobre accessibilitat universal i programes Next Generation per a la millora de l’eficiència energètica, fomentant un entorn habitable i sostenible.

 

Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació

Durant l’any 2023 s’han tramitat 552 expedients de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació – deu més que al 2022 –,  assegurant el compliment de les normatives i la seguretat dels habitatges de l’Alt Camp. La cèdula d’habitabilitat de segona ocupació és un document que certifica que un habitatge compleix amb els requisits legals mínims per ser considerat habitable i es realitza quan l’habitatge ja ha estat ocupat anteriorment i s’està demanant de nou la seva habitabilitat, ja sigui per un nou propietari o un nou inquilí.

 

Registre Únic de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial (HPO)

S’ha dut a terme la inscripció i la resolució al registre de totes aquelles persones que sol·liciten habitatges de protecció oficial empadronades a la comarca (exceptuant Valls), amb un total de 26 sol·licituds registrades.

 

Prestacions econòmiques d’especial urgència

Amb la finalitat de prevenir l’exclusió social que suposa o pot suposar la pèrdua d’un habitatge destinat a la residència habitual i permanent, l’Oficina Local d’Habitatge, durant el 2023, va tramitar 7 sol·licituds per demanar aquest tipus de prestacions econòmiques – aquesta xifra supera amb escreix els 3 que van tramitar al 2022 –. L’objectiu d’aquestes prestacions és possibilitar la permanència en l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència, o l’accés a un nou habitatge, per pèrdua de l’habitatge habitual. Aquestes actuacions van acompanyades d’un informe socioeconòmic previ de Serveis Socials.

 

Gestió de lloguers i subvencions

Durant el 2023, l’Oficina ha gestionat 5 contractes de lloguer en manteniment i ha obert 3 convocatòries per a prestacions i subvencions destinades al pagament del lloguer. Amb un total de 169 expedients rebuts, s’ha ofert suport a una àmplia diversitat de perfils de beneficiaris que van des de joves menors de 36 anys fins a persones grans.

Compromís continu amb la ciutadania comarcal pel 2024

L’Oficina Local d’Habitatge de l’Alt Camp és un servei públic gratuït que ofereix informació, assessorament, tramitació i gestió de tasques en matèria d’habitatge i facilita a la ciutadania l’obtenció de la informació necessària en cada moment.

Durant el 2024 està previst seguir les accions en matèria d’informació i assessorament a la ciutadania i els programes que es mantindran seran:

  • Mediació de la Borsa d’Habitatges.
  • Prestacions i subvencions per al pagament del lloguer.
  • Prestacions econòmiques d’especial urgència.
  • Registre Únic de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial.
  • Subvencions d’ajuts per a la Rehabilitació d’edificis i habitatges.
  • Cèdules d’habitabilitat.
  • Altres: tramitacions relacionades amb l’habitatge (cèdules de primera ocupació, autoritzacions venda/lloguer HPO, etc.) així com la derivació al ciutadà a altres serveis sempre que creiem necessari que la situació de la persona pot ser subjecte d’altres ajuts que donen les diferents àrees del Consell Comarcal.

Bràfim