S'aprova el nou Pla Comarcal de Joventut 2022-2025

24/01/2022

S'aprova el nou Pla Comarcal de Joventut 2022-2025

Aquest 2022 l'àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Camp ja disposa d'un nou Pla Comarcal de Joventut 2022-2025. Es tracta d'un document estratègic de planificació de les polítiques de joventut comarcals per als propers quatre anys, que es desenvoluparà anualment a través dels respectius Plans anuals d'activitats. 

Les diferents fases d'elaboració del pla han estat les següents:

 • Diagnosi sobre la realitat juvenil i les polítiques de joventut a la comarca
 • Disseny dels programes/ línies d'intervenció i dels projectes/accions
 • Disseny de l'avaluació del pla

Per a fer-lo possible s'ha comptat amb les persones joves, els municipis, tot un seguit d'agents de les polítiques de joventut, així com amb agents especialitzats. A més, s'ha establert un procés de recerca a partir de tècniques d'investigació  quantitatives i qualitatives, que ha donat lloc a una major aproximació a la realitat juvenil i a les polítiques de joventut de l'Alt Camp, molt reforçat per la revisió teòrica de les polítiques de joventut.

Els principals objectius del PCJ 2022-25 són aquests:

 • Objectiu estratègic 1: Vetllar pel desplegament i la qualitat de polítiques de joventut d’abast comarcal a l’Alt Camp.
 • Objectiu estratègic 2. Acompanyar i donar suport al desplegament de les polítiques de joventut als municipis de l’Alt Camp, d’acord la diversitat territorial i les necessitats actuals de les persones joves.
 • Objectiu estratègic 3. Reforçar l’accés a la informació juvenil dirigida a les persones joves a nivell comarcal.
 • Objectiu estratègic 4. Millorar l’accés a l’educació formal i no formal, l’adquisició d’habilitats i competències transversals i l’èxit educatiu entre les persones joves.
 • Objectiu estratègic 5. Afavorir i acompanyar l’ocupabilitat de les persones joves.
 • Objectiu estratègic 6. Millorar i promoure la participació juvenil, i un major poder de decisió de les persones joves en aquells temes que els afecten i que tenen predisposició a implicar-s’hi.
 • Objectiu estratègic 7. Difondre un model de vida saludable entre les persones joves des d’una perspectiva integral i inclusiva.
 • Objectiu estratègic 8. Potenciar la cultura, l’ocupació del temps lliure i l’esport entre les persones joves de la comarca, i l’adequació de l’oferta als interessos i necessitats juvenils.
 • Objectiu estratègic 9. Promoure un model de societat inclusiva, i els drets de les persones joves, sobretot en l’àmbit del gènere, de la identitat de gènere i/o orientació sexual, i l’origen cultural / geogràfic / religiós , així com la igualtat d’oportunitats en l’accés als recursos.

Els programes i projectes s'articularan a partir d'aquests dos serveis amb què compta l'àrea de Joventut:

 • L'Oficina Jove de l'Alt Camp
 • El servei de suport a les polítiques de joventut locals

Les principals línies d'actuació del pla, sabordaran a partir de les següents dimensions que afecten a les persones joves i sobre les quals té capacitat d'incidir l'àrea:

 • L'educació: joves formats/des i preparades
 • L'ocupabilitat: joves amb feina digna i futur
 • La salut: joves informats/des i amb llibertat d'elecció
 • La cultura: joves amb oferta, creadors/es i amb iniciatives
 • La participació: joves amb arrels, organitzats/des i amb veu
 • La inclusió social i l'equitat: joves amb drets i espais d'expressió

Les línies d'actuació estan enfocades a dues grans direccions: 

 • Les polítiques d'emancipació juvenil: dedicades al suport en la construcció dels projectes de vida de les persones joves.
 • Les polítiques de participació juvenil: dedicades al protagonisme, el poder de decisió i  a la cocreació jove.

 

Podeu consultar tota la documentació relacionada:

Pla Comarcal de Joventut Alt Camp 2022-2025

Annexos Pla Comarcal de Joventut Alt Camp 2022-2025

Infografia Pla Comarcal de Joventut Alt Camp 2022-2025