Recollida de residus municipals

20/04/2022

Recollida de residus municipals

L’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Camp presta el servei de recollida de residus especials i voluminosos als diferents municipis de la comarca.

Els residus especials i voluminosos són aquells que a causa de la seva perillositat i/o volum s’han de recollir de forma separada i amb cura, per evitar possibles vessaments o reaccions que poden ser perjudicials per la salut i el medi ambient, i perquè puguin ser reciclats o reutilitzats per donar-los una segona vida. Aquests residus són envasos de pintures, envasos de productes químics, olis, tòners, aparells elèctrics i electrònics, ferralla, mobles vells, etc.

Existeixen diferents modalitats de recollida a la nostra comarca:

  • Caixa blanca (compartimentada): és un contenidor de gran volum on els veïns poden dipositar-hi residus especials i voluminosos durant els dies d’estada de la caixa al seu municipi segons el calendari establert.

  • Caixa blava: és un contenidor de gran volum on els veïns poden dipositar-hi residus voluminosos durant els dies d’estada de la caixa al seu municipi segons el calendari establert. A la caixa blava no s’hi poden dipositar residus especials.

  • Porta a porta: recollida periòdica de residus especials i voluminosos al portal dels veïns que s’hagin apuntat prèviament a l’Ajuntament

  • Deixalleria fixa de Vallmoll: tots els veïns dels municipis a qui el Consell Comarcal de l’Alt Camp presta el servei de recollida de residus especials i voluminosos poden dipositar els residus especials i voluminosos a la deixalleria de Vallmoll, els dissabtes al matí amb cita prèvia, que cal demanar al seu Ajuntament o al Consell Comarcal. A diferència de les altres modalitats, a la deixalleria fixa sí que s’accepten restes de poda i runes d’obra en petites quantitats.

Per a consultar quins dies es presten els serveis aquest any 2022 i quins residus són els admesos, podeu clicar damunt de cada municipi: