FItxa de càrrec electe - Josep Ruiz i Marín

jruiz@altcamp.cat

 

Josep Ruiz i Marín

Vicepresident tercer

JUNTS

 • Càrrec electe
 • Vicepresident 3r del Consell Comarcal
 • Junta de Govern Comarcal
 • Junta de portaveus
 • Consell d'Alcaldesses i Alcaldes
 • Cap de l'Àrea de serveis a la ciutadania
 • Conseller delegat de Serveis Socials
 • Conseller delegat de Sanitat
 • Conseller delegat de la Gent Gran
 • Conseller delegat d'Igualtat
 • Comissió informativa d'Hisenda, Règim Intern, Personal i Transparència
 • Representant de la Corporació a ...
   
Document públic on es recull retribució
 Resum de la declaració de béns patrimonials