Vehicle Àrea de Medi Ambient

04/09/2023

Vehicle Àrea de Medi Ambient

El Consell Comarcal de l’Alt Camp presta serveis d’assistència tècnica i serveis mancomunats en àmbits com serveis tècnics, medi ambient o turisme. Per la realització d’aquestes tasques, el personal es desplaça o bé amb vehicles del Consell Comarcal o bé amb els propis.

 

Alguns d’aquests serveis comporten la circulació per camins rurals, posant-se en risc els vehicles ja que no estan adaptats per a circular fora de les zones pavimentades.

 

El Consell Comarcal ha adquirit un nou vehicle i un carretó que faran servir tant els serveis tècnics com els plans d’ocupació que anualment té el Consell Comarcal de la Diputació de Tarragona de neteja i manteniment i altres que pugui tenir en el futur.

 

Aquesta adquisició d’un vehicle amb remolc permetrà al Consell poder transportar amb molta més seguretat tant als treballadors/es com els elements tècnics i maquinària per poder desenvolupar les tasques encomanades arreu de la comarca.

 

Totes aquestes actuacions, valorades en 19.846,36€ i el seu finançament han anat a càrrec de la Diputació de Tarragona, mitjançant les aportacions per inversions previstes en el del Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals, 2020-2023.