Subvencions en l'àmbit del Comerç, l'Artesania i la Moda

20/05/2024 Actualitat

Subvencions en l'àmbit del Comerç, l'Artesania i la Moda

La Generalitat de Catalunya ha obert el termini de presentació de diferents subvencions emmarcades en el Pla d'acció de Comerç, Artesania i Moda 2022-2025

Aquestes subvecnions tenen com a principal objectiu enfortir el model català de comerç, promoure la competitivitat i la innovació del teixit comercial, així com donar suport a les empreses del sector de l'artesania.

El pla d'ajuts incorpora, com a novetat per aquest 2024, un programa de suport a la xarxa associativa dels mercats municipals sedentaris i no sedentaris i una línia destinada a l'optimització de l'ús de l'aigua als establiments comercials i parades de mercats municipals.

 

 

La convocatòria dels ajuts ordinaris 2024 del CCAM (Consorci del Comerç, Artesania i Moda), es vehicula a través de 9 programes que, en conjunt, volen oferir un suport integral a les empreses i professionals del sector del comerç, els serveis i l'artesania. Aquests programes són:

 • Suport a les entitats representatives del sector comerç. 
  • Objectiu: donar suport a les entitats més representatives del sector comercial.
  • La subvenbió atorgable cobreix fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 40.000 euros.
 • Suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda. 
  • Objectiu: enfortir el model associatiu i dotar-lo d'eines per afrontar els seus reptes de present i futur.
  • La subvenció atorgable cobreix fins al 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de:
   • 26.000€ en el cas de les entitats territorials, les associacions de mercats sedentaris i no sedentaris, i els gremis i entitats sectorials d'àmbit nacional o d'àmbit barceloní;
   • 12.000€ per als gremis o entitat sectorials d'àmbit comarcal i local; i
   • 8.000€ per a empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra).
 • Suport a la xarxa associativa dels mercats municipals sedentaris i dels mercats de venda no sedentària de Catalunya. 
  • Objectiu: facilitar els recursos necessaris perquè les associacions de mercats municipals, sedentaris o no sedentaris, siguin més fortes, competitives i adaptades a les noves necessitats i estils de vida de la ciutadania.
  • La subvenció atorgable cobreix fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 26.000€.
 • Suport per als establiments emblemàtics i singulars.
  • Objectiu: donar suport al manteniment i preservació dels comerços amb valor històric o als establiments emblemàtics. 
  • La subvenció atorgable cobreix fins al 50% de les desepeses subvencionables amb un màxim de 25.000€.
 • Suport per a l'obertura, reforma i millora d'establiments, incloses parades dels mercats municipals, i suport a l'optimització de l'ús de l'aigua als establiments comercials, de serveis i a les parades del mercats municipals.
  • Objectiu:
   • dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi o al casc històric i els seus eixamples.
   • També vol garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma dels establiments, on el sol·licitant n'acrediti la titularitat de com a mínim 5 anys.
   • També vol donar suport al als mercats de venda no sedentària amb l'objectiu de millorar-ne la seva competitivitat, modernitzar-los i millorar-ne la imatge.
   • Per últim, aquesta línia vol donar suport a l'adequació dels establiments de comerç al detall, de serveis i a les parades de mercats municipals, per al compliment de les noves normatives que persegueixen optimitzar l'ús de l'aigua en l'actual escenari d'emergència per sequera.
  • La subvenció atorgable cobreix fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5000€ i un màxim de 3000€ per actuacions per optimitzar l'ús de l'aigua.
 • Suport als municipis en l'àmbit del comerç.
  • Objectiu: donar suport als municipis en la lluita contra la desertització comercial i fomentar l'ocupació de locals buits. 
  • La subvenció atorgable és de fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 7000€ per a la definició de projectes per a la recuperació de locals buits, i de 10.000€ per a la implementació dels esmentats projectes.
 • Suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).
  • Objectiu: promoure la creació d'aquestes àrees comercials al país. 
  • Els ajuntaments i associacions territorials que la demanin podran rebre una subvenció d'un màxim de 20.000€ que cobriria fins al 90% de la despesa subvencionable i fins a 30.000€ en el cas d'APEUS ja constituïdes i inscrites al RAPEUC abans del 31 de desembre de 2024.
 • Creixement i competitivitat de l'empresa artesana.
  • Objectiu: potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l'artesania, donant suport a la seva transformació digital, internacionalització, i comercialització, així com reforçar l'estructura de les empreses artesanes, dotant-les d'eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció sostenible.
  • La subvenció atorgable és de fins al 50% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500€. 
 • Suport als municipis en l'àmbit de l'artesania.
  • Objectiu: fomentar la implantació d'establiments d'activitats singulars de caràcter artesanal, especialment amb l'obertura de locals buits, prestigiar les fires i fires-mercats d'artesania, i dinamitzar els museus i centres d'interpretació de l'artesania.
  • La subvenció atorgable és de fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 6.000€.

Trobareu tota la informació actualitzada i les indicacions per a sol·licitar les subvencions a la web del CCAM