Subvencions d'accessibilitat per a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència

30/11/2022

Subvencions d'accessibilitat per a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència

Ja està oberta la convocatòria per demanar subvencions per a actuacions d’accessibilitat universal a l’habitatge.

Aquesta subvenció s’adreça a persones grans que tinguin complerts 70 anys, persones amb discapacitat i/o amb situació de dependència, amb la finalitat de reforçar l’atenció a la dependència i promoure el canvi de model de suports i cures de llarga durada segons el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

 

Persones beneficiàries

S’adreça a les persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries dels edificis d’habitatges i habitatges, en els termes establerts als articles 7.1.a) i b) del Reial decret 1100/2021, de 10 de desembre, en què resideixi alguna persona que compleixi almenys un dels següents requisits:

  • Tenir complerts 70 anys.

  • Tenir reconeguda legalment la discapacitat, segons l’establert a l’article 3.d) i 17 de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

  • Trobar-se en situació de dependència tal i com es desprèn de l’article 2.2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

 

El termini es va iniciar el 29 de novembre de 2022 i finalitzarà el 31 de gener de 2023.

 

Per accedir a la convocatòria i saber-ne més, podeu clicar a més informació.