Subvencions per al pagament del lloguer jove 2022

23/09/2022 Actualitat

Subvencions per al pagament del lloguer jove 2022

El proper dimecres, 28 de setembre a les 9 del matí, s’obrirà el termini per presentar les subvencions per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d’ús a sectors de població en risc d’exclusió social per a joves fins a 36 anys.

El termini estarà obert fins el divendres dia 7 d’octubre a les 15 hores.

 

QUI ES POT ACOLLIR A AQUESTA SUBENCIÓ?

Les persones físiques, joves de 36 anys o menys, que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’us de l’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

 

REQUISITS PER ACOLLIR-SE A LA SUBVENCIÓ:

- Tenir la residència legal a Catalunya.

- Tenir una edat de 36 anys o menys en el moment de fer la sol·licitud.

- Que la unitat de convivència tingui una font regular d'ingressos per poder pagar el lloguer i que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència igual so inferiors a 23.664'16€.

- Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació i estar-hi empadronat.

- No pagar un lloguer superior a 600€ (Demarcació de Tarragona).

Consulteu més detingudament els requisits a les bases.

 

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:

- 20% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

- 30% de l’importe del lloguer anual quan l’esforç per pgar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.

- 40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.

- S’estableix un límit màxim de 250€ mensuals i un mínim de 20€ per habitatge.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (consulteu-la detingudament):

1. El contracte de lloguer o de cessió d'ús a nom de la persona sol·licitant, que ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent. 

2. Tots els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any 2022 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, o bé justificar com a mínim 6 mesos. Els rebuts han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i la mensualitat.

3. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció. 

4. Llibre de família, si s’escau.

 

L'Administració podrà fer la consulta de la resta de documentació (ingressos, padrons, etc.) si no hi ha oposició per part de la persona sol·licitant.

Si esteu en alguna situació especial o sou llogaters d'una habitació, consulteu detingudament la documentació que heu de presentar.

 

 

Per consultar les bases reguladores de la convocatòria podeu clicar aquí.

 

Per consultar les notificacions relacionades amb ajuts i subvencions d’habitatge, podeu clicar aquí.

 

TRAMITACIÓ:

Per accedir al tràmit en línia, podeu clicar aquí.

Per la presentació presencial, demaneu cita prèvia a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Camp trucant al 977608560 o via web a http://citaprevia.altcamp.cat/