S'obre la convocatòria d’ajuts per adaptar els habitatges de les persones majors de 65 anys

28/02/2024

S'obre la convocatòria d’ajuts per adaptar els habitatges de les persones majors de 65 anys

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Territori, ha obert avui, 28 de febrer de 2024, la convocatòria per subvencionar les obres d’arranjament de l’interior dels habitatges que facilitin i afavoreixin la mobilitat i l’autonomia de les persones grans. Els treballs inclouen els que es facin per assolir les condicions mínimes d’habitabilitat; per adequar la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament, i les que siguin per millorar l’accessibilitat, especialment cuines i banys.


 

Les bases reguladores estableixen que tenen dret a demanar aquesta subvenció les persones que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, i que tingui manca d’autonomia o mobilitat, o tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Cal que l’habitatge a reformar sigui el domicili habitual i permanent de la persona beneficiària i que trobi a les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona i a les Terres de l’Ebre.

La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o llogatera de l’habitatge i no pot tenir, ni ella ni cap dels altres membres de la unitat de convivència, cap altre habitatge en propietat a Catalunya. També caldrà que compleixi els requisits econòmics de la convocatòria.

Mitjançant aquesta subvenció, es pot pagar el 100% de les obres amb una quantia màxima de 4000€ per habitatge. A més, el pressupost dels treballs no pot superar els 8000€.

TERMINI: Les sol·licituds es podran presentar des del 18 de març fins el 28 de juny de 2024.


 

Podeu consultar la resolució de la convocatòria a: RESOLUCIÓ TER/505/2024, de 19 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2024 (ref. BDNS 745240). (gencat.cat)


 

SUBVENCIONS PER REHABILITACIÓ D'HABITATGES

Fins el dia 30 de juny de 2024 està obert el termini per presentar les sol·licituds als ajuts per rehabilitació d'habitatges Next Generation. Cliqueu en el programa que més s'adeqüi a les vostres necessitats per consultar els requisits de cada convocatòria:


 

 

Per més informació, adreceu-vos a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Camp per correu electrònic a oficinahabitatge@altcamp.cat o trucant al 977608560.