SIAD: Suport integral i assessorament jurídic per les Dones de l'Alt Camp

20/11/2023

SIAD: Suport integral i assessorament jurídic per les Dones de l'Alt Camp

25N: Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones

En l’organigrama del Consell Comarcal de l’Alt Camp hi ha el SIAD, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones de la comarca. Des d’aquest Servei s’ofereix informació i assessorament a les dones en matèria d’habitatge, treball, salut assessorament psicològic i jurídic i altres serveis o recursos. La prioritat del SIAD des de la seva posada en funcionament ha estat i continua sent l’atenció de les dones víctimes de violència de gènere.

 

En aquest sentit, la rellevància del Servei ha augmentat com a conseqüència de la publicació de la Llei 17/2020, de 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Aquesta Llei considera que és violència no solament la física i la psicològica sinó també la sexual, l’obstètrica, l’econòmica, la digital i la vicària. Concretament, a l’article 17, assenyala que l’abordatge de la violència masclista ha de procurar eliminar els factors psicològics, jurídics, socials, econòmics i comunitaris que obstaculitzen la formulació de la denúncia de violència masclista.

 

Doncs bé, aquesta és la tasca dels SIAD: informar les dones, abans que interposin la denúncia, sobre si els fets són constitutius de delicte o no, sobre quins fets són de transcendència per a la valoració del risc per part dels Mossos d’Esquadra i sobre quines proves ha d’aportar per tal que el Jutjat pugui atorgar una ordre de protecció. Tot això, a més del suport psicològic que empoderi la dona perquè pugui interposar la denúncia i, fins i tot, desisteixi de retirar-la una vegada interposada. Cal dir que les estadístiques judicials acrediten que la manca d’informació i d’assessorament jurídic amb caràcter previ són la causa que es deneguin moltes ordres de protecció, i també que la manca de suport psicològic és la causa que moltes dones no s’atreveixin a interposar la denúncia o que la retirin després d’interposar-la. Cal destacar, a més a més, que els SIAD es coordinen amb els Serveis Socials Bàsics de tota la comarca, la qual cosa comporta que els treballadors socials, que són la porta d’entrada al sistema i disposen d’una informació privilegiada, puguin, si escau, redactar informes que acreditin la violència gènere que ha patit una determinada dona.

 

D’altra banda, les estadístiques judicials han comportat la creació de dues noves figures jurídiques molt importants. En primer lloc, l’anomenada violència vicària, que la llei catalana defineix com qualsevol tipus de violència exercida contra els fills i filles amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. En aquest sentit, la modificació del Codi Civil Català, mitjançant el Decret26/2021, estableix a l’article 233-11-3: “En interès dels fills i filles, no es pot atribuir la guarda al progenitor, ni es pot fitxar un règim de visites, comunicació o relació _i si n’hi ha, s’ha de suspendre_ quan hi hagi indicis fonamentats que ha comès actes de violència familiar o masclista, així com també si està inclòs en un procés penal iniciat per aquest tipus de violència, i si és a la presó, fins que no s’extingeixi la responsabilitat penal.” Per tant, el Codi Civil català estableix la suspensió de les estades i del règim de visites de forma automàtica, en el supòsit que es decreti l’ordre de protecció, o la suspensió de les estades i visites quan el progenitor estigui immers en un procés judicial de violència de gènere. En els supòsits d’alt risc, fins i tot pot decretar-se la suspensió de la pàtria potestat. I en segon lloc, tant el legislador català com la jurisprudència del Tribunal Suprem han consolidat l’impagament de la pensió d’aliments com un delicte de violència masclista. Per tant, ara no és només un delicte d’impagament de pensió d’aliments sinó que, si s’acredita que s’ha impagat per fer patir la mare i privar els menors dels aliments necessaris per al seu desenvolupament, el delicte també és de violència masclista.

 

És evident que, encara que a poc a poc, s’està avançant en la lluita contra la violència masclista i, en aquest sentit, que des del SIAD volem oferir a les dones de la comarca el suport i l’assessorament necessari per contribuir a erradicar aquesta lacra social.

 

SIAD Alt Camp