Servei comarcal de sanejament en alta de les aigües residuals urbanes

10/05/2023 Actualitat

Servei comarcal de sanejament en alta de les aigües residuals urbanes

Consulta prèvia de l’avantprojecte del Reglament de creació del servei comarcal de sanejament en alta de les aigües residuals urbanes de la comarca de l’Alt Camp

Cliqueu sobre la imatge per a accedir a la documentació: memòria, projecte i reglament