El Consell Comarcal amplia la flota de vehicles del servei de recollida de residus

06/10/2021 Actualitat

El Consell Comarcal amplia la flota de vehicles del servei de recollida de residus

Medi Ambient

El Consell Comarcal va ampliar la seva flota de vehicles del servei de recollida de residus amb l’objectiu de millorar el servei de recollida de residus especials i voluminosos prestat a vint municipis de la comarca, on darrerament s’ha implantat el porta a porta com a sistema de recollida d’aquests residus. En la prova pilot d’implantació d’aquest sistema de recollida realitzada a diversos municipis de la comarca s’ha detectat que és necessari disposar d’un vehicle amb plataforma i bolquet, per facilitar la càrrega dels residus, sobretot els voluminosos, des dels punts de recollida (habitatges veïns) i la seva descàrrega als contenidors/caixes de la planta pel seu emmagatzematge temporal, a l’espera de ser gestionats. Per altra banda, el vehicle ha de ser de dimensions reduïdes per poder accedir el més a prop possible dels punts de recollida.

Aquest vehicle amb un cost total de 43.560,00€ va adquirir-se mitjançant licitació pública a l’empresa TRANSTEL, SA i el seu finançament va anar a càrrec de la Diputació de Tarragona, mitjançant les aportacions previstes per inversions en el del Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals, 2016-2019.