Celebració del Consell Gestor de l'Oficina Jove de l'Alt Camp

29/04/2022

Celebració del Consell Gestor de l'Oficina Jove de l'Alt Camp

El divendres 29 d'abril de 2022 ha tingut lloc la celebració de la reunió ordinària del Consell Gestor de l'Oficina Jove, a les dependències del Consell Comarcal de l'Alt Camp.

Aquesta ha estat convocada per la Coordinadora Territorial de Joventut, Ekaterina Kattchef Togobitska, i hi han participat la Consellera de Joventut de l'Alt Camp, Carme Basora Ventura, i la Regidoria de Joventut i Acció Cívica de l'Ajuntament de Valls, a més del Comitè Tècnic de cada ens. 

A l'ordre del dia s'ha explicat el funcionament del Consell Gestor i del Comitè Tècnic, s'han presentat els membres i s'ha constituït el Consell Gestor, s'ha presentat la memòria de l'Oficina Jove de l'any 2021, i també el Pla d'Actuació de l'Oficina Jove per al 2022.

La sessió ha finalitzat amb un torn obert de paraula, precs i preguntes.