FItxa de càrrec electe - Robert Figueras i Roca

rfigueras@altcamp.cat

 

Robert Figueras i Roca

Conseller

ApC

  • Càrrec electe
  • Conseller del Consell Comarcal
  • Junta de Govern Comarcal
  • Junta de portaveus
  • Consell d'Alcaldesses i Alcaldes
  • Àrea de Serveis Municipals i desenvolupament local
  • Conseller delegat d'Ocupació i Empresa
  • Comissió informativa d'Hisenda, Règim Intern, Personal i Transparència
  • Comissió informativa de Serveis a la Ciutadania, Serveis Municipals i Desenvolupament Local
  • Representant de la Corporació a ...
rfigueras@alcover.cat  
https://twitter.com/Robert_froca  
   
Document públic on es recull retribució
 Resum de la declaració de béns patrimonials
   
Formació acadèmica

• Ensenyament Secundari Obligatori ∙ S.E.S Fonts del Glorieta d’Alcover
• Batxillerat Científic ∙ l’Institut Narcís Oller de Valls
• Enginyer Tècnic Agrícola especialitat amb industries agropecuàries ∙ Universitat Rovira i Virgili de Tarragona

 
Trajectòria professional

• Fruites i Verdures “ Ca Fiti ” ∙ 2009 – 2015 ∙ Empresa familiar

 
Trajectòria política

Alcalde de l’ajuntament d’Alcover per Alcoverencs pel Canvi durant la legislatura 2015 – 2019
• Regidor d’urbanisme, obres i habitatge

Conseller comarcal pel grup Alcoverencs pel Canvi durant la legislatura 2015 -2019

Alcalde de l’ajuntament d’Alcover per Alcoverencs pel Canvi durant la legislatura 2019 – 2023
• Regidor d’urbanisme, obres i recursos Humans

Conseller comarcal pel grup Alcoverencs pel Canvi durant la legislatura 2019 -2023
• Conseller d’ocupació i empresa