Fitxa de càrrec electe - Marc Caparó i Roca

mcaparo@altcamp.cat

 

Marc Caparó i Roca

Conseller

AMUNT

  • Càrrec electe
  • Consellera del Consell Comarcal
  • Comissió informativa d'Hisenda, Règim Intern, Personal i Transparència    
   
   
Document públic on es recull retribució
 Resum de la declaració de béns patrimonials