Fitxa de càrrec electe - Laia Coll i Martínez

lcoll@altcamp.cat

 

Laia Coll i Martínez

Consellera

ERC-AM

  • Càrrec electe
  • Consellera del Consell Comarcal
  • Comissió informativa d'Hisenda, Règim Intern, Personal i Transparència
  • Comissió informativa de Serveis a la Ciutadania, Serveis Municipals i Desenvolupament Local
   
Document públic on es recull retribució
 Resum de la declaració de béns patrimonials