Fitxa de càrrec electe - Juan Felipe Martínez Andrés

jfelipe@altcamp.cat

 

Juan Felipe Martínez Andrés

Conseller

CP

  • Càrrec electe
  • Conseller del Consell Comarcal
  • Comissió informativa d'Hisenda, Règim Intern, Personal i Transparència
   
Document públic on es recull retribució
Resum de la declaració de béns patrimonials