Fitxa de càrrec electe - Francesc Xavier Pagés Alonso

fpages@montral.altanet.org

 

Francesc Xavier Pagès i Alonso

Consellera

ERC-AM

  • Càrrec electe
  • Conseller del Consell Comarcal
  • Comissió informativa d'Hisenda, Règim Intern, Personal i Transparència
  • Comissió informativa de Serveis a la Ciutadania, Serveis Municipals i Desenvolupament Local
   
Document públic on es recull retribució
 Resum de la declaració de béns patrimonials