Fitxa de càrrec electe - Anna Salvat Miracle

asalvat@brafim.cat

 

Anna Salvat i Miracle

Consellera

ERC-AM

  • Càrrec electe
  • Consellera del Consell Comarcal
  • Comissió informativa d'Hisenda, Règim Intern, Personal i Transparència
  • Comissió informativa de Serveis a la Ciutadania, Serveis Municipals i Desenvolupament Local
  asalvat@brafim.cat 
   
Document públic on es recull retribució
  Resum de la declaració de béns patrimonials