Junta de Portaveus

 

    Torna a la pàgina d'Organització
 ( clica al nom per a consultar la fitxa de càrrec electe)
  
  
Martí Barberà i Montserrat Marc Bigordà i Prió
JUNTS ER-AM
mbarbera@altcamp.cat mbigorda@altcamp.cat
     
Josep Lluís Cusidó i Prats   

CP

  

jcusido@altcamp.cat

  
     
Robert Figueras i Roca   
ApC   
rfigueras@altcamp.cat   

 

 

Es convoca el dimecres anterior al dia de reunió ordinària del Ple, a les 19:00 hores.