Què és?

L’Oficina d’Habitatge té com a objectiu oferir informació per facilitar a la ciutadania l’accés a l’habitatge,

mitjançant els següents serveis: ajuts a la rehabilitació, accés a l’habitatge protegit i social, ajuts al lloguer i borsa de

lloguer.

 

A qui va dirigit el servei?

-Població de la comarca

 

Serveis

1. Ajuts a la rehabilitació. Subvencions a fons perdut d’un percentatge del cost de les obres.

2. Tramitació de sol·licituds de revisió del període de subsidiació del préstec qualificat.

3. Tramitació de la sol·licitud de cèdules d’habitabilitat.

4. Ajuts al lloguer.

4.1 Lloguer just

Subvencions que ofereix la Generalitat de Catalunya per ajudar a pagar el lloguer a arrendataris/àries amb

dificultats.

4.2 RBE

La Renda Bàsica d’Emancipació és un conjunt d’ajudes que ofereix el Ministeri d’Habitatge adreçat a joves

de 22 a 30 anys i amb uns ingressos inferiors a 22.000 € bruts.

5. Ajuts personalitzats per a l’allotjament

Ajuts puntuals, a fons perdut, que ofereix la Generalitat per ajudar a fer front a situacions extremes de dificultat de

pagament de l’habitatge, bé sigui de lloguer o de compra. És necessari un informe social.

6. Ajuts per a l’adquisició d’habitatges usats

Aquests ajuts consisteixen en un préstec convingut, sense subsidiació o amb subsidiació i ajuda directa a l’entrada.

7. Borsa Lloguer d’Habitatge

Té com a objectiu mobilitzar el parc d’habitatges buits de la comarca i llogar-los a preus per sota del mercat amb

avantatges i garanties econòmiques i legals per a ambdues parts (arrendador/a i arrendatari/ària).

 

Existeixen dos programes per dur a terme el lloguer:

1. Mediació

El contracte se signa entre les persones arrendadores i arrendatàries. L’arrendador/a té coberta una assegurança de

multirisc i de caució durant els dos primers anys de lloguer. El Consell fa de mediador entre ambdues parts.

2.Cessió

El contracte se signa entre la persona arrendadora i Adigsa. La persona arrendadora té garantida cada mes la renda

del lloguer durant els 5 anys, a partir del mes que comenci el contracte. L’ha de cedir per un mínim de 6 anys. Li retornen

l’habitatge en les mateixes condicions que el va cedir.

 

 

Conseller de l’àrea:

Eduard Gonzàlez Ribas

Tècnic de l’àrea:

Adriana Cortasa Vidal

Horari

Dilluns a divendres,

de 8,30h a 14.30h

Dimecres,

de 16,30 a 18,30h
(16 de setembre-31 de maig)

Contacte

977 60 85 60

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.