Una crossa, segons una de les definicions del diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, és el conjunt de castellers que, situats sota les aixelles dels baixos, reforcen el basament d’un castell.

Així com els castellers necessiten el suport de la base per poder enlairar el castell, en el món de l’empresa els emprenedors necessiten també suport des de la base per poder fer créixer el seu projecte. A l’Alt Camp, territori casteller per excel·lència, el terme crossa té a partir d’ara un nou significat: CROSSA, Centre d’Assessorament i Suport Virtual a les Iniciatives Empresarials de l’Alt Camp.

Què és CROSSA?

CROSSA es defineix com un viver d’empreses virtual tecnològic. El seu valor afegit és que l’espai que ofereix per a desenvolupar la idea de negoci no és un espai físic sinó un espai virtual tecnològic.

CROSSA té per finalitat mobilitzar agents econòmics del territori per tal que, utilitzant la tecnologia i els serveis que el centre posa a la seva disposició, siguin més eficients econòmicament i més productius.

A qui s'adreça CROSSA?

CROSSA s’adreça a emprenedors, autònoms, professionals i microempreses de la comarca, entre 0 i 3 anys de vida i que tinguin un pla d’empresa viable.

Quins són els valors de CROSSA?

CROSSA vol donar als projectes d’empresa i a les noves empreses la força que necessiten per néixer, créixer i consolidar-se, servint-se de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina que els ha de proporcionar aquesta fortalesa.

CROSSA vol ajudar els emprenedors a planificar el seu negoci des de tots els punts de vista (màrqueting, producció i qualitat, organització i gestió, marc jurídic i fiscal, pla econòmic i financer) per tal que el projecte tingui l’equilibri necessari per créixer de manera segura.

CROSSA vol fer costat als emprenedors i animar-los a tenir el valor necessari per endegar els seus projectes i fer de la seva idea una realitat.

CROSSA vol ajudar els emprenedors a avaluar i executar amb seny els seus projectes, tenint present tant les oportunitats com els riscos que representa tirar endavant un projecte d’empresa.

En definitiva, CROSSA vol donar força, equilibri, valor i seny perquè les il·lusions, les idees i els projectes empresarials esdevinguin una realitat duradora a la nostra comarca.