Programa 'Joventut en acció': Acció 1. Joventut amb Europa

  • Acció 1.1. Intercanvis juvenils. Què són?
  • Acció 1.2. Iniciatives juvenils. Què són?

Altres accions

Servei de voluntariat europeu (SVE)

Què és?

És un servei finançat per la comissió europea mitjançant les entiats sol·liciten voluntaris/es per als seus projectes i aquestes tenen cobertes les despeses de manutenció, allotjament i una part del transport i a canvi col·laboren de manera no remunerada en la tasca de l'entitat.

Com funciona?

Per acollir-te en aquest projectes necesisites una enitat d'enviament i una altra d'acollida al país on vols anar que tingui vacants en els seus projectes. Les dues entiats fan un conveni.

Més informació a:

Base de dades de projectes arreu d’Europa que cerquen joves voluntaris per a les seves organitzacions

 

Webs d'interès

Informació indispensable per a bellugar-te per Europa

Portal europeu de la joventut

European Youth Information and Counselling Centre (ERYCA):  Portal especialitzat en la promoció de la mobilitat europea

Fòrum Europeu de la Joventut

Estudiar a Europa

Carnet joves EURO<26

 

Beques  

Beques FARO: Beques per a la mobilitat d’estudiants en els darrers anys de carrera fent pràctiques formatives en empreses d’Europa, Asia, Estats Units i Canadà.

Beques ARGO: Beques per a titulats universitaris que volen fer pràctiques a empreses d’un altre país.