President

 • Joan M. Sanahuja i Segú (President)


Vicepresidents

 • Marta Blanch Figueras (Vicepresidenta primera)
 • Eduard Gonzàlez Ribas (Vicepresident segon)
 • Francesc Xavier Domingo Segú (Vicepresident tercer)

 

Junta Comarcal de Govern

 • Joan M. Sanahuja i Segú (President)
 • Marta Blanch Figueras (Vicepresidenta primera)
 • Eduard Gonzàlez Ribas (Vicepresident segon)
 • Francesc Xavier Domingo Segú (Vicepresident tercer)
 • Martí Barberà Montserrat
 • Josep Ruiz Marín
 • Joan Lapuente Lladó

 

Es reuneix amb periodicitat quinzenal el primer i tercer dimecres no festiu de cada mes, a les 18:00 hores.

 

Junta de Portaveus

 • Joan M. Sanahuja i Segú (CiU)
 • Marta Blanch i Figueras (CiU)
 • Josep Maria Flores Juanpere (ERC - AM)
 • Josep Lluís Cusidó Prats (Candidatura de Progrés)
 • Jaume Camps Girona (CUP-PA)
 • Robert Figueras Roca (Alcoverencs pel Canvi)

 

Es convoca el dimecres anterior al dia de reunió ordinària del Ple, a les 19:00 hores.

 

Comissió informativa d'Hisenda, Règim Intern, Personal i Transparència

 • Marta Blanch Figueras (CiU), Presidenta
 • Antoni Palau Bosch (CiU)
 • Martí Barberà Montserrat (CiU)
 • Dolors Farré Cuadras (CiU)
 • Fina Bartolí Parera (CiU)
 • Eduard González Ribas (CiU)
 • Josep Ruiz Marín (CiU)
 • Francesc Xavier Pagès Alonso (ERC-AM)
 • Josep Maria Flores Juanpere (ERC-AM)
 • Josep Lluís Cusidó Prats (CP)
 • Francesc Xavier Esplugas Pablo (CP)
 • Griselda Pau Salvat (CUP-PA)
 • Robert Figueras Roca (AC)

Es reuneix amb periodicitat mensual. Correspon a cada comissió determinar els dies i hores hàbils de realització de les sessions.

 

 

Comissió informativa de Serveis a la Ciutadania, Serveis Municipals i Desenvolupament Local

 • Francesc Xavier Domingo Segú (CiU)
 • Eduard González Ribas (CiU)
 • Joan Lapuente Lladó (CiU)
 • Dolors Farré Cuadras (CiU)
 • Fina Bartolí Parera (CiU)
 • Antoni Palau Bosch (CiU)
 • Josep Ruiz Marin (CiU)
 • Xavier Rius Garcia (ERC-AM)
 • Francesc Xavier Pagès Alonso (ERC-AM)
 • Rosa Maria Ibarra Ollé (CP)
 • Francesc Xavier Esplugas Pablo (CP)
 • Jaume Camps Girona (CUP-PA)
 • Robert Figueras Roca (AC)

Es reuneix amb periodicitat mensual. Correspon a cada comissió determinar els dies i hores hàbils de realització de les sessions.