Concretament es signen dos convenis del programa “Compartim Taula”  amb el centre de dia d’ Alcover i el centre de dia la Vinya de Nulles i un conveni de col·laboració amb l’ Ajuntament de Valls per a la gestió d’ajuts escolars.

L'objecte del conveni amb els centres de dia de la comarca és la col·laboració en l'impuls del projecte solidari “Compartint Taula” dirigit a la gent gran amb dificultats econòmiques i/o socials. Es tracta d'oferir un servei temporal, en centres de dia adscrits a l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) el qual proporcioni àpats gratuïts a persones grans derivades des dels serveis socials bàsics. Concretament a la comarca de l’ Alt Camp, el centre de dia d’Alcover i el Centre de dia la Vinya de Nulles s’han adherit a aquesta iniciativa, oferint 3 àpats diaris d’aquesta modalitat.

Pel que fa al conveni amb l’ajuntament de Valls, el Consell Comarcal disposa d’un Programa d’ajuts de suport a l’escolarització obligatòria, en col·laboració amb la Diputació de Tarragona, la finalitat del qual és ajudar a les famílies amb dificultats socioeconòmiques a sufragar les despeses derivades de l’educació dels seus fills, per tal de garantir un correcte procés d’escolarització i aconseguir una plena integració dels infants dins el sistema socioeducatiu. Aquest programa ha estat finançat amb els recursos que la Diputació de Tarragona destina als programes socials, en el marc del conveni de col·laboració i coordinació per optimitzar la prestació de serveis municipals. El Programa es regeix per les bases dels ajuts de suport a l’escolarització del Consell Comarcal de l’Alt Camp.

El Consell Comarcal de l'Alt Camp i l’Ajuntament de Valls tenen interès en coordinar-se per a dur a terme funcions socials  en els seus respectius àmbits competencials. En aquest sentit, els dos ens locals estableixen una col·laboració per a dur a terme accions i activitats que faciliten o possibiliten la integració social i el desenvolupament individual i col·lectiu de la infància i adolescència, i concretament la gestió dels ajuts de suport a l’escolarització.

D’acord amb els principis de proximitat, simplificació, gestió eficient i no duplicitat en la prestació de serveis, es valora oportú que sigui el propi Ajuntament de Valls que gestioni la dotació pressupostària que el Consell Comarcal de l’Alt Camp destinada a l’adquisició de llibres i material escolar per les famílies residents a Vall

D’altra banda, el passat 19 de juliol va finalitzar el termini per sol·licitar els ajuts per estudis de suport a l’escolarització postobligatoria als quals s’han acollit 29 joves de l’ Alt Camp. Aquests ajuts són fruit d’una col·laboració entre Caritas, Fundació Ciutat de Valls, el Consell Comarcal i tots els ajuntaments de la comarca.