Entre els dies 12 i 30 del proper mes de desembre es produirà el tall total de la carretera C-37 entre el municipi del Pont d’Armentera i el límit provincial amb Barcelona, dins l’horari entre 9:15h i 16:30h en dies laborables.

Us informem que amb motiu de les obres de “Reforçament del ferm, construcció de cunetes trepitjables i col·locació de barreres de seguretat a la carretera C-37, del PK 26+440 al 45+090.

Tram: El Pont d’Armentera – Querol” amb clau RT-09084, iniciades el dia 7 de novembre, entre els dies 12 i 30 del proper mes de desembre es produirà el tall total de la carretera C-37 entre el municipi del Pont d’Armentera i el límit provincial amb Barcelona, dins l’horari entre 9:15h i 16:30h en dies laborables, restant la via oberta al trànsit durant la resta d’hores.

L’itinerari alternatiu proposat és el format per les carreteres TP-2311 del Pla de Santa Maria a Sarral, C-241d de Sarral fins a la intersecció amb la C-241e passat Santa Coloma de Queralt, i C-241e i C-241c fins a Igualada. També es pot escurçar el circuit alternatiu mitjançant la carretera B-220 entre Santa Coloma de Queralt i la C-37 a Santa Maria de Miralles, en funció de les destinacions concretes. Durant les hores de tall el municipi de Querol tindrà accés mitjançant la via pavimentada que connecta amb la carretera TV-2441 entre Les Pobles i Valldossera.
Cal dir que les tasques d’aglomerat, que motiven l’esmentat tall de carretera, es durant a terme amb doble equip d’aglomerat per tal de minimitzar els terminis i temps necessaris de tall.

El tall de la carretera estarà degudament senyalitzat.

 

Itineraris alternatius: