Aquests ajuts son per als joves que volen prosseguir amb la seva formació i que troben dificultats per al finançament immediat de despeses derivades de la continuïtat en el procés formatiu.

La detecció de situacions de limitació econòmica, que afecta en aquest moment a un gran nombre de famílies, fa necessari l'impuls de mesures que permetin als joves la millora del seu nivell acadèmic com a pas previ per assolir millors oportunitats d’inserció laboral.

Per això, des de la Fundació Ciutat de Valls, amb el suport tècnic del Consell Comarcal de l’Alt Camp i els ajuntaments de la comarca, han elaborat uns criteris per adjudicar aquests ajuts per oferir la possibilitat de donar opcions per a continuar un pla d’estudis més enllà de l’obligat, basant-se en dos paràmetres: l'historial acadèmic de l’alumne/a i la situació econòmica del nucli familiar, com a eixos per avaluar aquells que en podran ser beneficiaris.

Requisits

Aquells alumnes interessats hauran de complir els requisits següents:

1. Joves empadronats a tots els municipis de l’Alt Camp, menys de Valls i Vila-rodona.

2. Haver cursat estudis de 4t d'ESO, 1r curs de qualsevol grau mig o 1r de batxillerat, en el curs 2015-2016, en centre oficial del Departament Ensenyament i joves provinents de PQPI i proves d’accés a grau mig.

3. Complir els criteris d’accés econòmics i socials d’acord amb les els barems que es detallen més avall.

Més informació i tramitació

Fundació Ciutat de Valls

Antic Hospital de Sant Roc - C. Jaume Huguet, 1 – VALLS

Horari de presentació: de dilluns a divendres de 16,00 h a 19,00 h

 

Bases i sol·licitud

 

- Sol·lictud     

- Bases