Preparar un bon pla d’empresa és de capital importància, tant internament per a l’emprenedor:

-        ajuda a ordenar idees;

-        serveix per pensar anticipadament el nou negoci preveient problemes i tenint preparades alternatives;

-        permet tenir una visió global del projecte i de totes les fases del procés de creació;

-        serveix com a instrument d’autoavaluació una vegada el projecte ja està en marxa. 

com externament:

-        serveix per defensar el propi projecte davant de tercers de qui pretenem aconseguir alguna cosa: finançament, participació com a inversor, condicions més favorables amb proveïdors, acords de col·laboració, etc. 

A CROSSA us assessorem en l’elaboració del vostre pla d’empresa, amb la utilització d’eines com la Guia per a l'elaboració del Pla d'Empresa, editada per la Generalitat de Catalunya, i l’aplicació en línia Pla d'empresa En Línia, un entorn web desenvolupat per la Generalitat de Catalunya que fa a la vegada de guia i de document de treball en l’elaboració i redacció del projecte empresarial, a més d’incloure plantilles per a l’elaboració del pla econòmic i financer.