Avaluar el volum d’inversió que requereix la posada en marxa de l’empresa és imprescindible. Aquesta inversió caldrà finançar-la, per a la qual cosa hi ha diferents possibilitats que caldrà estudiar.

Línia ICO Empreses i Emprenedors 2013

L’Instituto de Crédito Oficial (ICO) és un banc públic adscrit al Ministerio de Economía y Competitividad que concedeix préstecs per finançar operacions d’inversió de les empreses, tant dins com fora d’Espanya. Les seves línies de finançament s’agrupen en dos tipus: les línies Empreses i Emprenedors 2013, destinades a finançar els projectes d’inversió a Espanya i les necessitats de liquiditat d’autònoms i empreses; i les línies Internacional, destinades a promoure la internacionalització i l’activitat exportadora de les empreses espanyoles finançant inversió i liquiditat.

Programa XIP: Xarxes d'Inversors Privats

Una alternativa al finançament bancari és el finançament a través d’inversors privats (àngels inversors o “business angels”). El Programa de Xarxes d’Inversors Privats (P.XIP) és un programa dissenyat per ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial. Engloba 7 xarxes d’inversors que filtren i presenten als seus inversors afiliats projectes de creació o creixement d’empreses innovadores amb alt potencial de creixement a Catalunya.

Microcrèdits MicroBank per a emprenedors

Els microcrèdits són petits préstecs destinats a persones emprenedores que volen posar en marxa un projecte però que tenen dificultats per accedir al finançament bancari tradicional per manca d’avals. El Consell Comarcal de l’Alt Camp és entitat col·laboradora de MicroBank, el Banc Social de “la Caixa”. Des de CROSSA us ajudem a preparar el vostre pla d’empresa i emetem els informes de viabilitat necessaris per optar a un microcrèdit de MicroBank.

Portal FinEmpresa de l'Institut Català de Finances

L’Institut Català de Finances (ICF) és un organisme de la Generalitat de Catalunya que té per funció atorgar i formalitzar crèdits, operacions de finançament, avals i altres garanties a favor de persones físiques, autònoms i professionals (en l’exercici de la seva activitat econòmica i professional) i de persones jurídiques (públiques i privades). Fins al 31 de desembre de 2013 està oberta la Línia Emprenedors, Autònoms i Comerços, una línia de préstecs o lísings per a finançar els projectes d’inversió o circulant d’emprenedors, autònoms, microempreses i comerços.

FISUB - Cercador d'ajuts i serveis per a l'empresa

Per estar en tot moment al dia dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes a les empreses i emprenedors ubicats a Catalunya, podeu utilitzar aquest cercador d’ajuts desenvolupat per ACCIÓ.