Comissió informativa de Serveis a la Ciutadania, Serveis Municipals i Desenvolupament Local

 

   Torna a la pàgina d'Organització
( clica al nom per a consultar la fitxa de càrrec electe)
 
 
Josep Ruiz i Marin Mateu Montserrat i Miquel
JUNTS JUNTS
jruiz@altcamp.cat mmontserrat@altcamp.cat
     
Enric Ferré Ginovart
 
Josep Fort Romeu
JUNTS JUNTS
eferre@altcamp.cat jfort@altcamp.cat
     
Martí Barberà Montserrat M. Carme Basora i Ventura
JUNTS JUNTS
mbarbera@altcamp.cat cbasora@altcamp.cat
     
Jordi Pijoan i Parellada Francesc Xavier Pagés Alonso
ER-AM ER-AM
jpijoan@altcamp.cat fpages@montral.altanet.org
     
Anna Salvat i Miracle Cecília Salvat Punsoda
ER-AM ER-AM
asalvat@brafim.cat  
     
Josep LLuís Cusidó i Prats  
CP AMUNT
jcusido@altcamp.cat  
     
Robert Figueras i Roca   
ApC  
rfigueras@altcamp.cat  

 

Es reuneix amb periodicitat mensual. Correspon a cada comissió determniar els dies i hores hàbils de realització de les sessions