Comissió informativa de Serveis a la Ciutadania, Serveis Municipals i Desenvolupament Local